Last issue

Volume XXXIX - 2019 (early access)

Editor-in-Chief: Rafał Ludwik Górski
Editorial Secretary: Magdalena Król

ORIGINAL WORKS

Jan Winkowski : Przed prysznicem aż do obiadu. Badanie dwóch przyimków czasowych
Beata Raszewska-Żurek : Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie -- konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory "pojęcie to ubranie"
Renata Gliwa : Fluencja słowna w zakresie wybranych kategorii nazw własnych i pospolitych w przebiegu otępienia w chorobie Alzheimera

REVIEWS

Dorota Filar: Tłumacz między górami lodowymi: recenzja książki Agnieszki Gicali Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w przekładzie artystycznym