Kontakt

POLONICA

Instytut Języka Polskiego PAN
al. Mickiewicza 31 31-120 Kraków

Główna osoba do kontaktu

Iwona Krawczyk
Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Wsparcie techniczne

Iwona Krawczyk