Wróć do szczegółów artykułu Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom I: Słowniki lingwistyczne (Bibliografia za lata 1700–2015), Gdańsk 2016, ss. 386
Pobierz