Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych)

Słowa kluczowe

Jak cytować

Wolińska, O. (1983). Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych). Polonica , 8 , 197–204. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/178

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.