Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów WYBAŁUSZAĆ/WYTRZESZCZAĆ

Słowa kluczowe

Jak cytować

Chachulska, B., & Węgrzynek, K. (2001). Propozycja syntaktycznego opisu czasowników polskich na przykładzie synonimów WYBAŁUSZAĆ/WYTRZESZCZAĆ. Polonica, 21, 231–236. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/382

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.