E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego

Słowa kluczowe

Jak cytować

Bobrowski, I. (1997). E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Polonica , 18 , 225–228. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/446

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.