Słowotwórstwo rzeczowników obcych — synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych

Słowa kluczowe

Jak cytować

Waszakowa, K. (1988). Słowotwórstwo rzeczowników obcych — synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych. Polonica, 13, 131–140. Pobrano z https://polonica.ijp.pan.pl/index.php/polonica/article/view/555

Abstrakt

.

Statystyki pobrań

Statystyki nie są jeszcze dostępne.