[1]
Klapper, M. i Kołodziej, D. 2017. Glosa w rękopisie, edycji i słowniku — na przykładzie glos polskich z „Katalogu łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej” wykorzystanych w „Słowniku staropolskim”. Polonica. 37, (lis. 2017), 53–66. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.37.6.