[1]
Bugajska, M. 2017. Polskie ekwiwalenty cerkiewnosłowiańskich nazw środków płatniczych i jednostek monetarnych w „Leksykonie supraskim” z 1722 roku — analiza leksykalna . Polonica. 37, (lis. 2017), 91–103. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.37.3.