[1]
Ruta, K. i Wrześniewska-Pietrzak, M. 2017. Przyimki przestrzenne w tekstach pisanych w języku polskim przez osoby niesłyszące — uwagi wstępne . Polonica. 37, (lis. 2017), 137–148. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.37.11.