[1]
Banasiak, D. 2020. O śmianiu się z czegoś i z kogoś, czyli o przedmiotowym i podmiotowym znaczeniu czasownika śmiać się. Polonica. 40, 1 (grudz. 2020). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.40.1.