[1]
Masłej, D. 2020. Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina. Polonica. 40, 1 (grudz. 2020). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.40.6.