[1]
Mitrenga, B. 2020. Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena. Polonica. 40, 1 (grudz. 2020). DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.40.7.