[1]
Grzegorczykowa, R. 1983. Miejsce derywacji przymiotnikowej w semantycznym opisie języka. Polonica. 8, (grudz. 1983), 49–55.