[1]
Puzynina, J. 1983. O polskich czasownikach zmuszać, zmusić i predykatach wobec nich bliskoznacznych. Polonica. 8, (grudz. 1983), 123–146.