[1]
Sowa, F. 1983. Uwagi o składni czasopism polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Polonica. 8, (grudz. 1983), 207–213.