[1]
Basara, A. i Falińska, B. 1983. Z prac nad Ogólnosłowiańskim atlasem językowym (Konferencja w Moskwie 18—29 V 1981). Polonica. 8, (grudz. 1983), 255–259.