[1]
Kupiszewski, M. 1983. J. Basara, Z zagadnień słownictwa gwarowego. Terminologia obróbki drewna w dialektach polskich. Polonica. 8, (grudz. 1983), 281–282.