[1]
Richter, L. 1983. Rola poszczególnych czynników w procesie percepcji intonacji w mowie polskiej. Polonica. 8, (grudz. 1983), 7–36.