[1]
Wróbel, H. 1983. Charakterystyka składniowa konstrukcji wielowypowiedzeniowyoh z listów Polonii amerykańskiej. Polonica. 8, (grudz. 1983), 183–196.