[1]
Kowalska, A. 1983. Stan i perspektywy prac nad Atlasem gwar mazowieckich. Polonica. 8, (grudz. 1983), 237–250.