[1]
Bobrowski, I. 1983. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. I. Polonica. 8, (grudz. 1983), 268–273.