[1]
Grochowski, M. 1983. Zarys analizy semantycznej grupy jednostek wyrażających negatywne etycznie relacje osobowe (kpina, zniewaga, upokorzenie). Polonica. 8, (grudz. 1983), 57–72.