[1]
Bobrowski, I. 1983. Cechy subkategoryzacji czasowników występujących w zdaniach z się. Polonica. 8, (grudz. 1983), 147–170.