[1]
Stanecka-Tyralska, B. 1983. Angielskie kalki frazeologiczne występujące w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii. Polonica. 8, (grudz. 1983), 215–220.