[1]
Dukiewicz, L. 1983. Posiedzenie Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistycznym (Mogilany 16—18 X 1981). Polonica. 8, (grudz. 1983), 259–260.