[1]
Dukiewicz, L. 1983. Stosunki intensywnościowo-iloczasowe między elementami fraz oznajmujących i pytajnych o różnej lokalizacji szczytu fonicznego. Polonica. 8, (grudz. 1983), 37–48.