[1]
Wolińska, O. 1983. Syntaktyczne struktury perswazyjne w listach (na materiale listów polonijnych). Polonica. 8, (grudz. 1983), 197–204.