[1]
Zduńska, H. 1983. Z prac nad Atlasem językowym Europy. Polonica. 8, (grudz. 1983), 251–254.