[1]
Kawka, M. 1983. Semantyczno-syntaktyczny słownik słowiańskich czasowników odimiennych. Polonica. 8, (grudz. 1983), 274–280.