[1]
Grochowski, M. 1983. O strukturze semantycznej zdań z partykułą chociaż. Polonica. 8, (grudz. 1983), 73–83.