[1]
Bieńkowska, D. 1983. Z problemów stylizacji gwarowej w utworach Władysława Reymonta. Polonica. 8, (grudz. 1983), 221–235.