[1]
Szpakowicz, S. i Świdziński, M. 1982. Zarys klasyfikacji schematów zdaniowych we współczesnej polszczyźnie pisanej. Polonica. 7, (grudz. 1982), 5–35.