[1]
Siekierska, K. 1982. Porównania w „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego i w „Pamiętnikach” Jana Chryzostoma Paska. Polonica. 7, (grudz. 1982), 233–253.