[1]
Dzendzeliwski, J. 1982. Niewyczerpana skarbnica mowy ludu polskiego — Słownik gwar polskich, t. I, z. 1. Polonica. 7, (grudz. 1982), 271–277.