[1]
Basara, A. i Falińska, B. 1982. Sprawozdanie z konferencji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (Binz 20—23 X 1980. Polonica. 7, (grudz. 1982), 265–269.