[1]
Bobrowski, I. 1982. Zasady subkategoryzowania czasowników przechodnich występujących w zdaniach bez dopełnień bliższych. Polonica. 7, (grudz. 1982), 97–105.