[1]
Basara, J. 1982. Cele i formy współpracy naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN z zagranicą. Polonica. 7, (grudz. 1982), 201–263.