[1]
Reczek, J. 1982. Polono-Turcica II. Polonica. 7, (grudz. 1982), 255–260.