[1]
Wajszczuk, J. 1982. Pojęcie nawiązania. Analiza koncepcji Z. Klemensiewicza. Polonica. 7, (grudz. 1982), 67–84.