[1]
Grochowski, M. 1978. Charakterystyka semantyczna wyrażeń wolitywnych. Polonica. 4, (grudz. 1978), 83–116.