[1]
Solecka, K.M. 1978. O Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich. Polonica. 4, (grudz. 1978), 227–232.