[1]
Grzegorczykowa, R. 1978. O generycznym użyciu nazw. Polonica. 4, (grudz. 1978), 73–76.