[1]
Weaver, Z. 1978. Czasownik przypominać i relacja podobieństwa. Polonica. 4, (grudz. 1978), 155–161.