[1]
Laskowski, R. 1978. Struktury fonotaktyczne. Polonica. 4, (grudz. 1978), 5–13.