[1]
Basara, A. i Falińska, B. 1978. Z prac nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977. Polonica. 4, (grudz. 1978), 219–225.