[1]
Raszewska-Żurek, B. 2019. Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO UBRANIE. Polonica. 39, 1 (grudz. 2019), 29-43. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.39.2.