[1]
Szymczak, M. 1976. Nazwy województw i ich mieszkańców (na podstawie podziału administracyjnego wprowadzonego w Polsce w dniu 1 VI 1975 r.). Polonica. 2, (grudz. 1976), 239–246.