[1]
Szymczak, M. 1975. Pisownia i znaczenie polskich przymiotników i przysłówków zaprzeczonych. Polonica. 1, (grudz. 1975), 213–218.