[1]
Filar, D. 2019. Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225. Polonica. 39, 1 (grudz. 2019), 243-246. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.39.13.